Student's List :Ranbir and Chitra Gupta School of Infrastructure Design and Management
 
 Batch Name Hall
 

MTECH, ID

 2010 SADANAND KUMAR MMH 

 2011 SANJIT BOKSHI LBS 

 2013 AJAY RAI MMH 
 2013 ANKIT GUPTA MMH 
 2013 ANKIT KITAHA MMH 
 2013 ATAL SUYASH SUDESH MMH 
 2013 BHOMKAR VARUN DAYANAND TARAMATI MMH 
 2013 DHEERAJ SONI MMH 
 2013 GAWANDE VIKAS SUBHASH MMH 
 2013 MANOJ KUMAR SHUKLA MMH 
 2013 MHATRE TANMAY NITIN SANGITA MMH 
 2013 MUKESH KUMAR SHARMA MMH 
 2013 PATIL KARAN SURESH MMH 
 2013 RELEKAR YOGESH RAGHUNATH SHAKUNTALA MMH 
 2013 ROHIT KUMAR MMH 
 2013 SACHIN KAMBOJ MMH 
 2013 SACHIN KUMAR MMH 
 2013 SARGULE VINAYAK SADASHIV MMH 
 2013 SHASHIKANT DAS MMH 
 2013 SUDESHNA MANNA MTH 
 2013 SUNARAM MARNDI MMH 
 2013 TRIVENI PRASAD NANDA MMH 
 2013 VIVEK DEWANGAN MMH 

 2014 FIROJ AHMED MMH 
 2014 HEMANT KUMAR MMH 
 2014 JACK DAS M MMH 
 2014 K AVINASH MMH 
 2014 PRASHANT KUMAR GARG MMH 
 2014 RAJDIP DAS MMH 
 2014 RIMPI BARO AMH 
 2014 ROSHNI KHANDELWAL AMH 
 2014 SAGAR RAWAT MMH 
 2014 SHOBHIT CHATURVEDI MMH 
 2014 VIPUL ROJRA MMH 
 

Ph.D, ID

 2010 ANKHI BANERJEE RLB 
 2010 SHUBHAJIT SADHUKHAN JCB 

 2012 PARTHA SAHA VSH 

 2013 PRASHANT PRASAD BRH 
 2013 ROSHAN JOSE BRH 

 2014 ANNAM SAI KIRAN BRH 
 2014 SUNNY BANSAL BRH