Student's List :
 
 Batch Name Hall
 

MS, CL

 2012 RADHARANI SEN VSC 

 2013 RIYANKA ROY CHOWDHURY VSC 

 2014 BANERJEE SUSHWETA PULAK VSC 
 

MTECH, CL

 2013 ABHISHEK SAVITA MMH 
 2013 AJITHA CYRIAC MTH 
 2013 ANAND MATHEW M MMH 
 2013 ANKIT JAISWAL MMH 
 2013 JIPSON JOHNSON MMH 
 2013 NIRUPAM SOM MMH 
 2013 PATEL RAMKRUSHNBHAI SHAILESHBHAI MMH 
 2013 SANTANU NATH MMH 
 2013 SARATH RAJ K MMH 
 2013 SAURABH RATHORE MMH 

 2014 ANKUR TOSH MMH 
 2014 ANSHU KUMARI AMH 
 2014 GUNEETKAUR MANJITSINGH CHADHA AMH 
 2014 HIMANSHU KATIYAR MMH 
 2014 INDERJEET SINGH MMH 
 2014 MADHU KAUNDAL AMH 
 2014 RAAVI .PAVAN HARIKA AMH 
 2014 ROHIT SHARMA MMH 
 2014 SAURAV SAHU MMH 
 2014 SIDHANT SHIVAJI SATHE MMH 
 2014 SOUMIK MANDAL MMH 
 2014 VIJAY GUPTA MMH 
 2014 YOGESHWARAN R MMH 
 

Ph.D, CL

 2009 DEBABRATA RAY  
 2009 KUVAR SATYA SINGH ZKH 
 2009 MARTIN V MATHEW JCB 
 2009 SUDIP JANA BCR 

 2010 AMIT KUMAR MANDAL  
 2010 SASWATI DEB  
 2010 SHAFIQUE MATIN  
 2010 SOMA DAWN ZKH 
 2010 SOUMIT KUMAR BEHERA  
 2010 SUDEV DAS M.P.  
 2010 SUMAN MAITY  
 2010 TARUMAY GHOSHAL  

 2011 ANWESHA BHATTACHARYA RLB 
 2011 HARA PRASAD NAYAK VSC 
 2011 POONAM TRIPATHI VSC 
 2011 RAHUL BOADH VSH 
 2011 SREEJITH K.S. VSH 
 2011 SRIKANTH MADALA VSH 
 2011 SUMIT DANDAPAT VSH 

 2012 RUMA SAMAJDAR VSC 
 2012 SUBHRA PRAKASH DEY VSC 

 2013 ANANDH T S LBS 
 2013 ARUN RAMANATHAN S BCR 
 2013 BALAJI M VSH 
 2013 CHIRANTAN BHAGAWATI BRH 
 2013 GAURAV KUMAR BRH 
 2013 NALAKURTHI N V SUDHARANI BF1 
 2013 SUCHITA PANDEY BF3 

 2014 BIJAN KUMAR DAS BRH 
 2014 MAINAK MONDAL BRH