Student's List :Cryogenic Engineering
 
 Batch Name Hall
 

MS, CR

 2014 ARPIT MISHRA VSC 
 

MTECH, CR

 2013 AMAN KUMAR DHILLON MMH 
 2013 OMPRAKASH MMH 
 2013 ROHIT SINGLA MMH 
 2013 SOUMYA KANTI HAZRA MMH 
 2013 VINOD KUMAR GANGWAR MMH 

 2014 BATHULA V A S MURALIDHAR BRH 
 2014 JAGTAP NEERAJ ANILKUMAR MMH 
 2014 PRATEEK SINGH MMH 
 2014 SUDEEP KUMAR GUPTA MMH 
 2014 TAGADE PRATIK BAPURAO MMH 
 2014 TRIBHUVANNATH SHIVKUMAR CHAUHAN MMH 
 

Ph.D, CR

 2003 SRI SESHAIAH VENKATARAMANAIAH NAGAM  

 2007 SHRI NEERAJ KUMAR  
 2007 SHRI SANTANU SARDAR  
 2007 SHRI SUNIL KUMAR S.  

 2009 DONDAPATI RAJA SEKHAR ZKH 
 2009 KRISHNA MURTHY J JCB 
 2009 VIJAY PRAKASH CHAUDHARY NAMALAPUDI JCB 

 2010 LAM.RATNA RAJU JCB 
 2010 SOUMEN KAR VSH 

 2011 DINESH TRIPATHI QTR 
 2011 SUSMITA KOLEY RLB 

 2012 ASHISH ALEX SAM VSH 
 2012 NIRMALYA BASU VSH 
 2012 P RAJESHWARI VSC 

 2013 IPSITA DAS BF1 
 2013 POULOMI BRAHMACHARY BF3 
 2013 PRITAM SAHA BRH 
 2013 SARUN KUMAR K BRH 

 2014 JAYACHANDRAN K N BRH 
 2014 JUBIL JOY BRH 
 2014 KANDOORI.SRIKANTH BRH 
 2014 TISHA MILIND DIXIT NVH